ETAPELE PROGRAMULUI DE CONSULTANTA IN VEDEREA CERTIFICARII
OHSAS 18001 (Sistem de Management al Sigurantei si Securitatii Muncii):


1. PLANIFICAREA
 Trebuie realizata o examinare preliminara a sistemului privind:
   - Identificarea problemelor legate de protectie si a eventualelor pericole posibile;
   - Situatiile speciale-de urgenta;
   - Evaluarea riscurilor aferente;
   - Identificarea criteriilor pentru evaluarea riscurilor, a costurilor, etc.;
   - Analiza masurilor de prevenire deja existente;
   - Adoptarea de masuri pentru imbunatatirea sistemului.
2. INSTRUIREA
 Pregatirea atat a personalului cat si a managementului este un element esential al reusitei unui  sistem de acest tip.
3. IMPLEMENTAREA SI MANAGEMENTUL SISTEMULUI
 Certificarea unui sistem de gestiune a sigurantei la locul de munca se realizeaza pe baza  documentatiei urmatoare:
   - Manualul sigurantei la locul de munca;
   - Procedurile organizatiei;
   - Instructiuni pentru locul de munca;
   - Inregistrarile referitoare la sistem;
4. CONTROLUL OPERATIV SI ACTIUNILE CORECTIVE
 Rezultatele unui sistem SSM trebuie sa fie masurate, monitoriate si evaluate prin urmatoarele  metode:
   - Controale prin instrumente de masura;
   - Evidentierea neconformitatilor;
   - Actiunile preventive si corective;
   - Analiza datelor referitoare la accidente, incidente si probleme aparute in sistem;
   - Verificarea conformitatii cu legile in vigoare.
5. CONTROLUL MANAGERIAL
 Compania trebuie sa reexamineze periodic sistemul, facand posibila astfel implementarea unor  actiuni de imbunatatire continua in conformitate cu cerintele legale.
 Reexaminarea poate sa vizeze:
   - neconformitatile, accidentale si alte incidente din timpul muncii;
   - actiunile corective si preventive;
   - gradul de indeplinire a obiectivelor;
   - politica pentru protectia angajatilor;
   - programul de imbunatatire continua.
6. ASISTENTA
 Asistenta la alegerea Organismului de Certificare, stabilirea costurilor, asistenta in cursul  auditului de certificare.