ETAPELE PROGRAMULUI DE CONSULTANTA IN VEDEREA CERTIFICARII ISO 9001
(Sistem de Management al Calitatii):


 1. INITIERE PROCES
 Discutii preliminare;
 Negociere contract;
 Semnare contract consultanta;
 2. ANALIZA DE DIAGNOZA      INITIALA
 Obiectivele urmarite in timpul analizei de diagnoza sunt:
  - Identificarea sistemului real de lucru si compararea acestuia cu cerintele standardului     de referinta;
  - Identificarea elementelor tehnico-organizatorice si a practicilor curente care pot     constitui germenii viitorului sistem al calitatii;
  - Identificarea situatiilor neconforme fata de cerintele standardului de referinta;
  - Identificarea punctelor critice ale fluxului de activitati, care pot provoca intirzieri,     deficiente, etc. si deci implicit costuri suplimentare;
  - Resursele umane si materiale existente;
  - Sistemele de inregistrari si evidenta existente;
 3. PROIECTAREA      SISTEMULUI
 Proiectarea sistemului de management se efectueaza in baza raportului de evaluare  elaborat in urma auditului diagnoza.
 In aceasta etapa sunt identificate metodele si mijloacele necesare pentru satisfacerea  cerintelor de managementul definite in standardul de referinta, este stabilita structura  documentatiei sistemului ce urmeaza a fi implementat si este stabilit un plan de actiune  pentru desfasurarea etapelor viitoare a programului de consultanta.
 4. INSTRUIREA ECHIPEI      MANAGERIALE
 Pentru a asigura succesul actiunilor viitoare o foarte mare importanta o are  constientizarea intregului personal, dar mai ales a personalului de management (low  middle management) al clientului.
 5. ELABORAREA      DOCUMENTATIEI      SISTEMULUI DE      MANAGEMENT AL      CALITATII
  - Manualul calitatii
  - Procedurile sistemului calitatii
  - Instructiuni de lucru/descriere de procese
  - Alte documente ale calitatii

   Este de dorit nominalizarea echipei de proiect care ar trebui sa aiba urmatoarea    structura:

  - Reprezentantul Managementului pentru Asigurarea Calitatii in calitate de Coordonator     de proiect - Comitet de coordonare format din sefii principalelor compartimente
  - Propuneri pentru echipele de lucru pentru fiecare procedura de sistem si pentru     fiecare proces.
 6. IMPLEMENTAREA      SISTEMULUI CALITATII      PROIECTAT
 Etapa de implementare de catre client, sub indrumarea consultantului, a sistemului  calitatii definit de catre documentele elaborate in etapa anterioara, va cuprinde  urmatoarele activitati:

 Efectuarea de audituri interne sub indrumarea consultantului pentru depistarea  neconformitatilor sau problemelor de implementare aparute;

 Workshop-uri pentru analizarea neconformitatilor si stabilirea actiunilor corective si  preventive.
 7. AUDITARE FINALA - AUDIT      PRECERTIFICARE
 Aceasta etapa presupune efectuarea de catre consultant a unui audit al sistemului  calitatii implementat, audit limitat strict la cerintele standardului de referinta.
 Acest audit se va finaliza cu un numar de rapoarte de neconformitate si cu un raport  de recomandari finale. In acelasi timp consultantul poate recomanda mai multe  organisme de certificare cu care intretine relatii de colaborare si poate asigura  asistenta necesara pe toata durata certificarii.
 8. CERTIFICARE
 Contactarea organismului de certificare, negocierea contractului de certificare si  acordarea de asistenta la auditul de certificare.