ETAPELE PROGRAMULUI DE CONSULTANTA IN VEDEREA CERTIFICARII
ISO 22000 - HACCP (Sistem de Management al Sigurantei Alimentului):

   Pentru proiectarea si implementarea unui sistem de management al sigurantei alimentului conform metodei    HACCP trebuie sa se parcurga urmatoarele 12 etape denumite "pasi":

   1. Definirea scopului;

   2. Constituirea echipei HACCP;

   3. Descrierea produsului;

   4. Diagrama de flux;

   5. Identificarea riscurilor;

   6. Analiza riscurilor;

   7. Determinarea PCC (Punctelor Critice de Control);

   8. Stabilirea limitelor critice;

   9. Monitorizare;

   10. Actiuni corective;

   11. Documentare. Inregistrare;

   12. Verificare.