ISO 14001
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI


   Ce este ISO 14001 (Enviromental Management Sistem)?

   ISO 14001 este un standard international care defineste structura unei organizatii, responsabilitatile, procedurile, procesele si resursele necesare pentru implementarea sistemelor de management al mediului. Standardul nu specifica criterii de performanta pentru mediu lasand la latitudinea organizatiei sa defineasca aceste criterii functie de natura si specificul activitatilor acesteia.
Acest standard jaloneaza un cadru care permite unei organizatii sa-si selecteze criteriile pe baza obiectivelor si scopurilor proprii vizand problemele de mediu care vor fi implementate, monitorizate si controlate prin audituri interne si printr-un sistem adecvat de raportare.

   Respectarea cerintelor standardului ISO 14001 presupune existenta unui sistem care identifica impactul pe care o anumita organizatie il are asupra mediului si minimizarea acestui impact atunci cand este posibil. Odata cu cresterea interesului public fata de protectia mediului, devine tot mai evident faptul ca atitudinea firmelor fata de mediul inconjurator determina loialitatea clientilor fata de firma. Nu intamplator, sigla care atesta certificarea ISO 14000 este nelipsita de pe etichetele produselor oferite de o firma cu un sistem implementat de managementul mediului. Cu toate ca certificarea ISO 14000 a sistemului de management al calitatii nu implica ideea ca produsele firmei sunt prietenoase mediului (environmental friendly) , faptul ca producatorul sau prestatorul de servicii este consecvent in eforturile sale de reducere a impactului propriu asupra mediului, poate convinge clientii sa-l aleaga pe respectivul furnizor inaintea altor concurenti.

   ISO 14001 prezinta cerintele referitoare la elaborarea, implementarea, mentinerea si evaluarea unui sistem de management de mediu care implica urmatoarele:

1. Sistematizarea tuturor activitatilor relevante de mediu, in vederea reducerii riscurilor de mediu;
2. Imbunatatirea calitatii mediului inconjurator prin intermediul organizatiei;
3. Preocuparea organizatiei in directia calitatii mediului conduce la cresterea increderii publicului, a agentiilor guvernamentale, a bancilor, a asiguratorilor precum si a clientilor;
4. Actiune sistematica si incurajarea gandirii pro-active in problemele de mediu care conduce la inregistrarea unor reduceri semnificative de costuri;
5. Imbunatatirea implicarii angajatilor, a motivatiei si a angajamentului acestora prin crearea unei culturi organizationale adecvate in domeniul mediului precum si prin constientizarea impactului problemelor de mediu asupra activitatii organizatiei;
6. Realizarea unei performante de mediu documentate si sustinuta. Conduce la imbunatatirea imaginii organizatiei privind competitivitatea sa atat la nivel national cat si international;
7. Monitorizarea sistematica a legislatiei si a reglementarilor din domeniul mediului. Asigura organizatiei si o anume siguranta in raporturile cu organismele abilitate in aimpune respectarea legislatiei din domeniu.
8. Intocmirea de evaluari ale impactului asupra mediului.
9. Elaborarea de bilanturi de mediu.
10. Studiu de impact
11. Studiu de risc
12. Audit intern de mediu.
13. Audit intern de prevenire a poluarii.
14. Acreditarea Organizatiei

   Asadar un certificat ISO 14001:2004 demonstreaza ca Sistemul de Management de Mediu al firmei dumneavoastra a fost
testat si gasit corespunzator referitor la standardul de buna practica. Eliberat de catre un organism de certificare, certificatul asigura clientii ca pot avea incredere in faptul ca organizatia dvs. minimizeaza activ impactul asupra mediului prin procesele, produsele si serviciile proprii.

   Standardul prezinta cerintele pentru o companie care sa defineasca obiectivele referitoare la mediul inconjurator si tintele de atins si in acelasi timp sistemul de management necesar pentru atingerea acestor scopuri. Standardul international ISO 14001:2004 - Sistem de management de mediu - este un standard generic, este aplicabil oricarui tip de organizatie sau sector de industrie.
Creat de Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), acesta se bazeaza pe doua concepte:
     » imbunatarirea continua;
     » flexibilitate.
Poate fi aplicat in acelasi timp domeniului serviciilor cat si sectorului manufacturier.

   De asemenea, standardul prezinta cerinte pentru organizatii de a indentifica toate impacturile asupra mediului si aspectele asociate, si apoi sa implementeze actiuni pentru a imbunatati procesele, cu prioritate in zonele cu aspecte semnificative. ISO 14001 prescrie
cea ma buna practica pentru un management pro-activ al impactului asupra mediului al organizatiei dumneavoastra.

   Principalele elemente ale standardului sunt:
     » politica de mediu;
     » planificarea;
     » implementarea si operarea actiunilor;
     » verificare si actiuni corective;
     » revizuirea managementului.